No comments yet

Een nieuw seizoen!

Als je kerkleiders in Nederland en zelf wereldwijd vraagt of alles hetzelfde is als een paar jaar geleden zullen ze bijna allemaal beamen dat er iets fundamenteels aan het veranderen is. 

Lang is de kerk een vrij statisch instituut geweest. Niet dat het helemaal geen invloed had, maar het leek erop dat de kracht en gaven van de Heilige Geest nog maar weinig zichtbaar was de kerken. 

We zitten nu in een seizoen van reformatie zo te zeggen, de gaven en de kracht van Gods Geest worden  steeds meer zichtbaar. De kerk lijkt weer meer te functioneren als het lichaam van Christus i.p.v. alleen een instituut. Dat is goed nieuws, want als individueel christen én als kerk hebben we een mandaat. 

Gods koninkrijk gestalte geven hier op aarde. Dit kunnen we niet zonder inmenging van de Heilige Geest. Daarom zetten wij als Levenskracht ook in op groei en activatie van individuen en als kerk in het geheel. Zodat we weer Impact kunnen hebben door ons levende geloof!

En het mooie daarvan is; dat God weer gezien en geprezen wordt!

Halleluja!

Pastor Arjan.

Kernteksten: Mattheüs 28: 18-19  /  Romeinen 12  /  1 Korinthiërs 12  /  Efeziërs 4  

nl_NL_formalNL