+

Bedieningen

Aanbidding

Wij als het Praise & Worship team strekken ons uit naar de heerlijkheid en glorie in aanbidding naar God, Een levensstijl. Aanbidding wordt hier vooral gezien als een daad, een handeling voortkomend vanuit een innerlijke houding. Hij heeft een perfect plan voor onze levens. Naast aanbidding als levensstijl strekken we ons uit naar creatieve vormen van aanbidding door zang, muziek, dans, etc.

“Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.” (Deuteronomium 6:5)

Prijzen en Aanbidden – Liefde uit het Hart

Wij, Dave en Corienne hebben het voorrecht om al enkele jaren het Praise & Worship team van de “Levenskracht Gemeente” Tilburg te leiden. En om samen als echtpaar in aanbidding met liefde uit ons hart, om de gemeente mee te mogen nemen in lofprijs en aanbidding, dit is het belangrijkste van allemaal.

Veel mensen denken dat lofprijzing en aanbidding alleen bestaan uit het zingen van liedjes in de kerk, maar het is zo veel meer! Het is ook een toestand van je hart, een bereidheid om God te verheffen in elke omstandigheid van je leven en je aan Zijn wil over te geven.

Aanbidding is een expressie van liefde en ontzag voor de God die ons meer geeft dan we verdienen. Of je je aanbidding nu uitdrukt door middel van zingen, muziek maken, dansen of op een andere manier, vergeet niet dat je er toe geroepen bent om God met elke handeling te aanbidden, elke dag van je leven. God is heilig, liefhebbend, en onze aanbidding en toewijding waardig.

Belinda

Vanaf het eerste moment dat ik Jezus heb leren kennen was ik een aanbidster.

Ik prijs Hem voor wat Hij voor mij heeft gedaan, want ik zocht Jezus niet maar Hij vond mij en liet mij Zijn overvloedige genade en liefde zien.

Er is ook dankbaarheid in mijn hart want Hij heeft mij zoveel zegeningen gegeven. Maar bovenal aanbid ik Hem om wie Hij is en ik ervaar elke dag Zijn aanwezigheid in mijn leven. Zijn aanwezigheid was er toen ik door diepe dalen moest gaan. Juist in die tijd is aanbidding een levenshouding geworden waarbij ik Jezus de eerste plaats in mijn hart heb gegeven.

Hem bezingen is altijd een deel van mijn leven geweest. In een bandje in de kerk, een zangkoor, in de eredienst in een Belgische gevangenis en nu verheerlijk ik mijn Hemelse Vader in het Praise & Worship team van de Levenskracht gemeente.

Samen met elkaar vereren en verhogen wij Jezus naam. Gods aanwezigheid is voelbaar in ons midden als wij Hem aanbidden. Mensen worden aangeraakt, getroost, bevrijd en genezen.

Het lied: “To Worship You I live” van Matt Gilman is een vertolking van wat er in mijn hart leeft.

I  just want to bless Your name, I   just want to make You glad.

I  just want to move Your heart, God. To give You all I am.

By Your will, for Your pleasure I exist. You are worthy Lord, You are worthy Lord.

To worship You I live. To worship You I live, I live, to worship you.

Ik weet dat ik ben geboren om Hem te aanbidden!