Verliezen en winnen

Als Pastor van een kerk heb je veel verantwoordelijkheid en dat drukt op je moet ik eerlijk bekennen. Je weet natuurlijk dat God je geroepen heeft, daar ben je zeker van, maar is de rest ook zo zeker van je roeping?, accepteren ze je rol en gezag?, gaat alles goed...

Continue reading

Wees niet bang…

Aan het begin van het jaar, toen ik begon te bidden en de Heer om richting vroeg, drukte Hij 2 Timotheüs 1,7 op me hart. Door dit vers werd het me duidelijk waar God ons dit jaar op wilde focussen. Hier staat: “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid...

Continue reading

Een tijd van Transitie…

We zijn op weg naar onze bestemming. Transitie is het overgangsproces dat ons daarheen brengt. Er is een overgangsperiode nodig om ons langzaam maar zeker van het oude naar het nieuwe te brengen. Zoals de Israëlieten het in de woestijn hebben ervaren. En meestal voelt een overgang ook zo, alsof...

Continue reading

Laat je niet op een zijspoor zetten!

Niet lang geleden heeft God me laten zien dat we op het hoofdspoor moeten blijven en niet op een zijspoor moeten komen te staan. Ik merk hoe de vijand mensen op een zijspoor zet. Hoe hij het lichaam aanvalt om het uit te schakelen. Hij grijpt de zwakke delen aan,...

Continue reading

Hoe gaat de toekomst uitzien?

Een paar weken geleden werd mij gevraagd wat het perspectief van de gemeente tijdens deze pandemie zou moeten zijn. Sommigen zullen zeker zeggen dat ze vanwege de huidige situatie helemaal geen toekomstperspectief hebben. Anderen laten het er gewoon op neerkomen. Wat gebeurt, gebeurt. Maar kunnen we het daar als gemeente...

Continue reading