IMPACT DOOR LEVEND GELOOF

Dat is waar we voor staan bij Levenskracht. We geloven in een machtige God en dat we niet enkel gered zijn door Jezus Christus, maar ook dat Jezus ons oproept Zijn koninkrijk te bouwen hier op aarde en dat dit gepaard gaat met kracht. 

Daarom vinden we het belangrijk dat er mensen in God gaan geloven, want hoe kunnen we zoiets geweldigs nou voor ons zelf houden? Wat we ook belangrijk vinden is dat iedereen die gelooft leert over o.a. de Bijbel, goddelijke principes en relatie met God, zodat er krachtige geloofs-mensen ontstaan die op hun beurt weer impact hebben in de wereld om hun heen. Wanneer iemand zogenoemd 'geestelijk volwassen' is zien we graag dat diegene ook gaat vinden wat God voor zijn/haar leven bedoelt heeft, zodat ze in hun roeping zullen gaan wandelen. God heeft een plan, een speciaal doel voor ieder mens. 

Om dit te bewerken hebben we de volgende drie strategische pijlers.

1. REACH

Het bereiken van mensen die God nog niet kennen. Door o.a. speciale samenkomsten en een kerk cultuur van 'mensen meenemen'. We willen graag een uitnodigende kerk zijn en zullen ook genoeg gelegenheid geven om vrienden, familie of collega's uit te nodigen. (Mattheüs 28: 18-20)

2. TEACH

Het trainen en onderwijzen van mensen om steeds meer krachtige geloofsmensen te zien opstaan. Dat begint bij het fundament en daarom bieden we jaarlijks structureel 'Basics' aan, een cursus die een stevig fundament geeft. Ook geven we elk jaar 'Next' om je te activeren in kracht en roeping. Daarnaast is er nog veel ander onderwijs te volgen om je te brengen naar een punt van geestelijke volwassenheid. (Efeziërs 4: 11-15)

3. RELEASE

Het bevestigen en inzetten van bedieningen en roepingen in de teams die werkzaam zijn in Levenskracht. Samen bouwen we Gods koninkrijk! God geeft gaven en talenten aan de kerk, zodat we kunnen voorzien zijn in wat we nodig hebben. (Rom 12: 1-9) (1 Korinthiërs 12: 4-14)

 

Klik hieronder voor onze visie presentatie. 

 

APOSTOLISCH.

Een deel van de identiteit van Levenskracht is dat we een geloven in de vijfvoudige bediening. In Efeziërs 4: 11-12 staat "En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,
12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd"

Het is logisch dat Jezus deze bedieningen niet voor niets aanstelt in de kerk, we hebben ze nodig om volwassen te worden in ons geloof en om te groeien.