+

Evangelisatie in Tilburg Reeshof

Zaterdagochtend, John Engel, de voorganger opent de ochtend. Of we zin in de evangelisatieactie hebben. Ik hoor Sybrand en Joke op de achtergrond, ze staan in de hal. Na de aanbieding wordt het duidelijk wat ze daar deden, dat was de eerste persoon gewonnen voor het Koninkrijk. Dat is kort en krachtig. Bemoedigd gaan we in groepen de straat op. Ik prijs me gelukkig dat Sybrand meegaat met onze groep en dat ik een team ben met Georgette, de voorgangersvrouw. Sterker team dan dit kan niet.
Samen spreken we winkelende mensen aan; “Nee, geen tijd” , “ ik geloof niet in God” zijn de excuses. Dit schiet niet op. We moeten ons meer richten op de jongeren, komen we tot de conclusie. Dat helpt, met twee meiden mogen we bidden en met Willis, 16 jarige jongen het zondaarsgebed. Als een van de laatste personen spreken we Coco aan. Zij spreekt op luide toon dat zij boos is op God. We hebben het idee dat het hele winkelcentrum ons aankijkt. Op wonderlijke wijze leidt de Heilige Geest ons en we mogen het zondaarsgebed met haar bidden.

Terug met de groep blijkt dat 22 personen het zondaarsgebed hebben gebeden. Wat een vreugde geeft dit. Mijn eerste ervaring met evangeliseren was bemoedigend.