Samenkomst – Gastspreekster Dr. Sharon Stone

Event details

  • zondag | 13 maart 2022
  • 10:30
  • Heyhoef “Wijkcentrum” Kerkenbosplaats 1 5043 RX Tilburg

Dr. Sharon Stone is al 24 jaar een pionier in Christian International in Europa. Ze wordt liefdevol “Europa’s Profeet” genoemd.
Het eerste wat anderen van Sharon zeggen, is dat ze het beste ziet en grootsheid in anderen naar boven haalt. Zij schrijven dit toe aan haar profetische precisie en een benaderbaar leven. Sharon is predikant, spreekt op conferenties en organiseert een maandelijkse “Mentoring Day”.
Tijdens haar reizen zoeken leiders van ministeries en regeringen regelmatig overleg. Maar de grootste tastbare kracht van Dr. Sharon is haar vermogen om andere profeten op te leiden en te lanceren onder nationale en internationale invloed (Oh wat heeft de wereld dit nodig)! Dr. Bill Hamon heeft haar publiekelijk genoemd als een van de drie meest accurate profeten.

Dr. Sharon Stone has pioneered Christian International in Europe over 24 years. She is referred to affectionately as “Europe’s Prophet”.
The first thing others say of Sharon is that she sees the best and brings out greatness in others. They attribute this to her prophetic precision and an approachable life. Sharon pastors, ministers at conferences and hosts a monthly “Mentoring Day”.
In her travels, leaders of Ministries and Government regularly seek consultation. But the highest tangible strength upon Dr. Sharon is her ability to raise and launch other Prophets to national and international influence (Oh how the world needs this)! Dr. Bill Hamon has publicly referred to her as one of the Top three most accurate prophets.

nl_NL_formalNL