Een tijd van transitie – deel 1 (Droom 26.06.2021)

“Een tijd van transitie, intimidatie en afsplitsingen”

Er is een tijd van transitie aan de gang, maar niet zonder gevaar. Laat je niet misleiden door de onschuld van wat er nadert, vlak daarachter doemt het gevaar op. Wat sommigen als solide en onwankelbaar beschouwen, zal afsplitsen en op de grond vallen.

(Kijk naar deze boodschap)

Nieuwe wijnzakken voor nieuwe wijn! (24.06.2021)

“Een wisseling van de wacht” hoorde ik de Heer zeggen.

Dit zal dit jaar meer dan ooit duidelijk worden wanneer Naties nieuwe leiders kiezen om hen te leiden.

Amerika heeft dat al gedaan, en dan hebben we nog Israël, Duitsland, Nederland, Irak en Iran om er maar een paar te noemen. In totaal zullen dit jaar meer dan 75 landen nieuwe leiders kiezen.

Dit zorgt voor een nieuwe mix met veel verrassingen.

De Kerk zal ook een soortgelijke transformatie ondergaan omdat christenen dorsten naar nieuwe wijn. Als de oude garde vastbesloten is vast te houden aan hun oude manieren, zullen christenen op zoek gaan naar nieuwe om hen naar de volgende fase van Gods plan voor Zijn kerk te leiden.

Er zal een nieuwe mix ontstaan die voor veel verrassingen zal zorgen in het lichaam van Christus.

Wat kunnen we verwachten in 2021?

Ik kreeg de indruk dat de Heer ons gaat laten zien wat zijn kracht voor ons kan doen. Dat we zullen opstaan en de strijd zullen aangaan met alles waarmee Hij ons heeft uitgerust. Dit wordt een jaar van het herstellen van verloren terrein en het stellen van nieuwe grenzen. Wat door onwetendheid verloren was gegaan, zal door nieuwe openbaring worden hersteld. Ons goddelijke potentieel zal met kracht worden vrijgegeven en resultaten opleveren van onbekende proporties.

2021 zal een jaar van verwarring zijn voor de Wereld, maar één van duidelijkheid voor ons. Ik had de indruk dat we het gevoel zullen hebben buitenspel te staan. Er wordt van alle kanten gefloten maar we blijven spelen. Wij spelen namelijk in een heel andere divisie met andere regels en een ander doel. De overwinning is ons zeker. Psalmen 20,7Dit weet ik zeker: de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde, hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de overwinning door zijn machtige hand.

Ik had de indruk dat niemand op de bank blijft zitten. 2021 wordt een jaar waarin we de grens trekken met betrekking tot situaties in ons leven die ons terughouden. Een jaar van oorlog voeren in de Geest en onze zaak bepleiten voor Gods troon. Hebreeën 4,16 “Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.”

Geloof zal het spoor van overwinning markeren. Ook al zullen velen een ander pad kiezen, zal er maar één naar de overwinning leiden. Hier zag ik mensen op zoek naar afkortingen en snelle oplossingen, maar ze brachten niet het gewenste resultaat.

In Nederland zal dit doorgaans ook gebeuren. Snelle beslissingen zullen voor nog grotere uitdagingen zorgen. Wat was opgebouwd, moet weer worden afgebroken. Ik had de indruk dat er politiek gevochten zou worden. Nederland zal vaker in het wereldnieuws komen als wat haar dierbaar is. Protesten zullen luider worden, en kort daarna de rust een tijdje terugkeren. Laat dit je niet verleiden te denken dat de storm voorbij is. Blijf waakzaam!

Het terughalen van verloren terrein zal in het middelpunt van ons leven staan. Voor sommige gaat het om relaties en anderen om posities. Ik had de indruk dat we niet langer toekijken terwijl de vijand ons leven probeert te dwarsbomen. We zullen opstaan en de strijd aangaan. Herstel zal de beloning zijn, en velen zullen hiervan getuigen.

God gaf mij een sterke indruk dat wij Zijn kracht gaan inzetten zoals nooit tevoren. We bevinden ons in het Hebreeuwse jaar 5781. Vorig jaar ging het over het decennium van de mond (Pey) de 80er jaren, maar dit jaar voegt de Heer Zijn kracht toe waardoor we zijn wil kunnen doen.  Nu is het 81. De letter “Aleph” אof nummer 1 in het pictogram lijkt op een os en vertegenwoordigt de sterkte en kracht van God. Alleen in God kunnen we sterkte en kracht vinden om dingen te doen. Gods woorden en Zijn kracht komen samen.

Je kunt dit vandaag misschien als symbolisch zien, maar ik geloof dat als we erin gaan wandelen, het profetisch gezien een grote impact op ons leven kan hebben dit jaar.

Toen ik voor dit jaar begon te bidden en leiding te zoeken, kwam steeds 2 Timotheüs 1,7 in me op waar staat: “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.”

Dus geen vreesachtige terughoudende geest, maar een van kracht, liefde en gezond oordeel en persoonlijke discipline.

2021 zal in het licht staan van Gods kracht uitgeoefend door zijn dienaren.

Welke rol speelt de USA en Israël in deze boeiende tijd?

We weten dat deze twee landen nauw met elkaar verbonden zijn. Interessant genoeg delen ze ook dezelfde zorgen over de stabiliteit van hun land. De VS hebben net een turbulente tijd achter de rug met betrekking tot de verkiezingen, en Israël staat voor de vierde verkiezingen in twee jaar tijd.

Ondanks deze situatie heeft de Israëlische regering de afgelopen maanden (2020) de relaties met de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Marokko formeel genormaliseerd en een intentieverklaring ondertekend met Soedan – mede dankzij de tussenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het feit dat de VS haar ambassade in 2018 formeel naar Jeruzalem verhuisden, is ook een teken dat ze het als de hoofdstad van Israël zien, wat de Palestijnen natuurlijk helemaal niet paste. (Het was overigens Koning David die Jeruzalem tot hoofdstad maakte.)

In augustus 2019 hoorde ik de Heer zeggen dat vanaf 2020 een toename van haat jegens Israël zal worden gezien als nooit tevoren. Europese landen die neutraal zijn gebleven, kunnen dit niet langer doen. Europa zal tot handelen worden geroepen en dat zal ook gebeuren!

Hier zullen we grote verrassingen beleven. Ik zie dat de VS en Israël Europa langzaamaan overhalen om hun standpunt over Israël te heroverwegen en hun besluit te accepteren om Jeruzalem als hoofdstad te hebben.

Israël zal nog steeds veel in het nieuws zijn. Ik had de indruk dat een ontdekking op een gebied van wereldbelang haar positie in de wereld zou veranderen. Hierdoor ontstaan samenwerkingen die tot nu toe ondenkbaar waren

Geestelijke machten zullen aan het werk gaan om jaloezie te verspreiden onder de landen die een absolute haat tegen Israël hebben. Ze zullen proberen haar in diskrediet te brengen en andere landen aansporen haar de rug toe te keren.

Maar God zal haar bijstaan en bovennatuurlijke bescherming bieden. Ook de VS zullen hierin een grote rol spelen.

nl_NL_formalNederlands (Formeel)