Wat kunnen we verwachten in 2022?

John Engel – 30 november 2021

Profetisch inzicht in Europa vandaag en in het komende jaar

Wat ik God hoor zeggen over de komende tijd Niet lang geleden hoorde ik de Heer duidelijk zeggen: “Overlevingsmodus” en ik wist meteen wat Hij bedoelde. Zijn lichaam, het lichaam van Christus is in Overlevingsmodus! Dat betekent zo min mogelijk doen om energie te besparen om te overleven. De vlam terugdraaien tot waar hij nauwelijks brandt. Net genoeg doen om hopelijk nog steeds als christen te worden beschouwd. Dat schokte me echt, maar ik realiseerde me dat dit een wake-up call was, vooral in het licht van een droom die de Heer me kortgeleden gaf. In deze droom zag ik een aantal dingen die bedoeld waren om ons voor te bereiden op wat komen gaat.

Het eerste wat hij me liet zien was: “Een tijd van Transitie” De kerk bevindt zich in een overgangsperiode. Een overgangsperiode die ons langzaam maar zeker van het oude naar het nieuwe brengt. Net zoals de Israëlieten in de woestijn hebben meegemaakt. Dit proces geeft je het gevoel alsof je in de wildernis bent. Het gevoel van thuis is weg en je bevindt je op een vreemde plek in je leven. Zodra het overgangsproces begint, voel je je ongemakkelijk en onzeker. Hier staat vertrouwen in God voorop. De overgang is bedoeld om ons te bevrijden van oude levenspatronen en ons voor te bereiden op het nieuwe waarin God ons wil brengen.

Tijdens de transitie ondergaan we een transformatie! We zijn op weg naar een doel dat God voor ons heeft voorbereid, waarvan ik geloof dat het een grotere dimensie is van kracht die wordt getoond door Zijn lichaam, de kerk!

Het tweede wat ik zag was: “Een tijd van intimidatie en bedrog” Dit werd me duidelijk in mijn droom toen ik een leeuwenwelp naar me toe zag komen, en ik dacht: “Oh wat schattig”. Toen zag ik vanuit mijn ooghoek een grote witte Tijger met zwarte strepen de kamer binnenkomen, en ik dacht dat ik daar maar beter weg kon gaan. Ik zag dit als een waarschuwing om niet alles wat op ons pad komt als onschuldig te zien, maar om God te vragen wat erachter zit. 1Petrus 5,8 leert ons: “Wees nuchter, waakzaam; want onze tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden.” Ik heb het gevoel dat we een tijd tegemoet gaan waarin we worden geconfronteerd met dingen die er misschien heel onschuldig uitzien, maar een verborgen agenda hebben. Valse leringen zullen toenemen. Onderscheidingsvermogen zal belangrijker worden dan ooit en we weten allemaal dat God daarvoor heeft gezorgd door de “gave van het onderscheiden van geesten” 1 Korintiërs 12:10

Een terugkeer naar de gaven en hun belang zal opnieuw beginnen te groeien en de kerk versterken in haar missie om de verlorenen te bereiken.

Het derde wat ik zag was: “Een tijd van instabiliteit en uiteenvallen” In mijn droom zag ik een grote rivier met een klif die hoog boven het water reikte. Plots viel een groot stuk rots van de zijkant van de klif in de rivier. De mensen die eromheen stonden waren verbaasd en het was duidelijk dat ze dit niet hadden verwacht. Ik had meteen de indruk dat dit een waarschuwing was voor degenen die een andere rots kiezen om op te bouwen dan Jezus. Velen die hun vertrouwen stellen in wereldse machten en regeringen, zullen ze vooral de komende jaren zien afbrokkelen, splijten en op de grond vallen.

Maar Gods suprematie zal worden gezien en gedemonstreerd in de stabiliteit van degenen die vertrouwen op de enige echte rots die niet kan worden geschud. De Here Jezus.

Het vierde wat ik zag was: Een lang vervlogen glorie Ik zag een prachtig historisch gebouw waar veel mensen omheen liepen die grote belangstelling toonden voor de geschiedenis en schoonheid ervan. Maar ik voelde in mijn geest dat de beste dagen van dat huis voorbij waren. Het had zijn doel gediend en had geen toekomst meer. En ik voelde de Heer zeggen ‘dat veel christenen zo zijn’. Ze lopen om dingen heen die het leven niet meer uitstralen en niets meer zijn dan een herinnering. De dingen van vroeger kunnen geen vervanging worden voor wat God vandaag wil doen. God sprak door de profeet Haggai in 2:9 over ‘De heerlijkheid van dit huidige huis is groter dan de heerlijkheid van het vorige huis’… Het werd alleen maar beter en beter totdat Hij eindelijk zijn intrek nam in onze tempel, en het vulde met een nog grotere dimensie van Zijn Glorie dan we ons ooit kunnen voorstellen.

Ik geloof dat we op weg zijn naar een vrijzetten van Gods heerlijkheid in ons die een grote oogst zal inluiden.

Het laatste wat ik zag was: Een geest van onverschilligheid Aan het begin van mijn droom keek ik naar enkele belangrijke documenten, maar toen ik de tijger zag binnenkomen en ik snel wegliep, moest ik ze achterlaten. Toen ik later terugkwam, zaten er mensen aan de tafel waar ik had gezeten en lagen mijn documenten op de grond. Ik had de indruk dat het hen niet uitmaakte dat ze er waren. Ze negeerden ze gewoon alsof ze wilden zeggen: ze zijn niet van mij, dus wat kan het mij schelen? Ik begreep toen dat er een houding van onverschilligheid zou ontstaan. Dit brengt me terug naar wat ik in het begin zei toen ik het had over de overlevingsmodus. Deze modus zorgt ervoor dat mensen alleen voor zichzelf zorgen. De Profeet Haggai in 1:2-4 sprak ook over deze situatie, toen hij de mensen berispte voor het meer bezorgd zijn over het bouwen van hun eigen huis dan over het huis van God. We staan ​​op het punt dit fenomeen te zien toenemen naarmate mensen zich meer zorgen maken over zelfbehoud in plaats van hun leven te geven voor het evangelie.

Ik bid dat deze trend zal worden omgekeerd en dat God de overhand zal krijgen in het leven van degenen die zeggen dat ze van Hem houden.

Over Europa hoorde ik de Heer zeggen: Dat de religieuze vrijheden ernstig op de proef zullen worden gesteld. Houd Polen en Hongarije in de gaten. Er zullen nieuwe allianties ontstaan. Politieke verschillen op basis van religieuze overtuigingen zullen de Europese Unie uitdagen om de touwtjes in handen te houden. De kerk zal niet stilzitten en de handen over de grenzen verbinden met gelovigen, en een ondoordringbaar geestelijk bolwerk vormen.

Over de kerk hoorde ik de Heer zeggen: Omdat we nu het Joodse jaar 5782 zijn ingegaan, gaat er een vrijzetten van macht en heerlijkheid in Gods huis plaats vinden. De kerk zal worden uitgedaagd om stelling te nemen in tijden van grote onrust. Duidelijke lijnen zullen zichtbaar worden als onze overtuigingen tot in de kern worden uitgedaagd. Hoewel een geest van compromis zal proberen het geloof van de gelovige af te zwakken, zal er een overblijfsel opstaan ​​en sterk staan, waardoor een groot geloof en vertrouwen in de Heer wordt getoond.

De kerk zal haar stem laten horen en zal weer gezien worden als een toevluchtsoord, een plaats van hoop. Ook al zal het onder vuur liggen en streng gecontroleerd worden door de machten van de regering, zal een generatie van nieuwe gelovigen opstaan ​​en hun geestelijk gezag uitoefenen. Nieuwe netwerken zullen op nationaal niveau worden gevormd, en we zullen zien dat onze gemeenschappelijke zalving door de bolwerken van de vijand breekt.

Een tijd van transitie – deel 1 (Droom 26.06.2021)

“Een tijd van transitie, intimidatie en afsplitsingen”

Er is een tijd van transitie aan de gang, maar niet zonder gevaar. Laat je niet misleiden door de onschuld van wat er nadert, vlak daarachter doemt het gevaar op. Wat sommigen als solide en onwankelbaar beschouwen, zal afsplitsen en op de grond vallen.

(Kijk naar deze boodschap in het Nederlands beneden en in het Engels boven.)

Nieuwe wijnzakken voor nieuwe wijn! (24.06.2021)

“Een wisseling van de wacht” hoorde ik de Heer zeggen.

Dit zal dit jaar meer dan ooit duidelijk worden wanneer Naties nieuwe leiders kiezen om hen te leiden.

Amerika heeft dat al gedaan, en dan hebben we nog Israël, Duitsland, Nederland, Irak en Iran om er maar een paar te noemen. In totaal zullen dit jaar meer dan 75 landen nieuwe leiders kiezen.

Dit zorgt voor een nieuwe mix met veel verrassingen.

De Kerk zal ook een soortgelijke transformatie ondergaan omdat christenen dorsten naar nieuwe wijn. Als de oude garde vastbesloten is vast te houden aan hun oude manieren, zullen christenen op zoek gaan naar nieuwe om hen naar de volgende fase van Gods plan voor Zijn kerk te leiden.

Er zal een nieuwe mix ontstaan die voor veel verrassingen zal zorgen in het lichaam van Christus.

Wat kunnen we verwachten in 2021?

Ik kreeg de indruk dat de Heer ons gaat laten zien wat zijn kracht voor ons kan doen. Dat we zullen opstaan en de strijd zullen aangaan met alles waarmee Hij ons heeft uitgerust. Dit wordt een jaar van het herstellen van verloren terrein en het stellen van nieuwe grenzen. Wat door onwetendheid verloren was gegaan, zal door nieuwe openbaring worden hersteld. Ons goddelijke potentieel zal met kracht worden vrijgegeven en resultaten opleveren van onbekende proporties.

2021 zal een jaar van verwarring zijn voor de Wereld, maar één van duidelijkheid voor ons. Ik had de indruk dat we het gevoel zullen hebben buitenspel te staan. Er wordt van alle kanten gefloten maar we blijven spelen. Wij spelen namelijk in een heel andere divisie met andere regels en een ander doel. De overwinning is ons zeker. Psalmen 20,7Dit weet ik zeker: de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde, hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de overwinning door zijn machtige hand.

Ik had de indruk dat niemand op de bank blijft zitten. 2021 wordt een jaar waarin we de grens trekken met betrekking tot situaties in ons leven die ons terughouden. Een jaar van oorlog voeren in de Geest en onze zaak bepleiten voor Gods troon. Hebreeën 4,16 “Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.”

Geloof zal het spoor van overwinning markeren. Ook al zullen velen een ander pad kiezen, zal er maar één naar de overwinning leiden. Hier zag ik mensen op zoek naar afkortingen en snelle oplossingen, maar ze brachten niet het gewenste resultaat.

In Nederland zal dit doorgaans ook gebeuren. Snelle beslissingen zullen voor nog grotere uitdagingen zorgen. Wat was opgebouwd, moet weer worden afgebroken. Ik had de indruk dat er politiek gevochten zou worden. Nederland zal vaker in het wereldnieuws komen als wat haar dierbaar is. Protesten zullen luider worden, en kort daarna de rust een tijdje terugkeren. Laat dit je niet verleiden te denken dat de storm voorbij is. Blijf waakzaam!

Het terughalen van verloren terrein zal in het middelpunt van ons leven staan. Voor sommige gaat het om relaties en anderen om posities. Ik had de indruk dat we niet langer toekijken terwijl de vijand ons leven probeert te dwarsbomen. We zullen opstaan en de strijd aangaan. Herstel zal de beloning zijn, en velen zullen hiervan getuigen.

God gaf mij een sterke indruk dat wij Zijn kracht gaan inzetten zoals nooit tevoren. We bevinden ons in het Hebreeuwse jaar 5781. Vorig jaar ging het over het decennium van de mond (Pey) de 80er jaren, maar dit jaar voegt de Heer Zijn kracht toe waardoor we zijn wil kunnen doen.  Nu is het 81. De letter “Aleph” אof nummer 1 in het pictogram lijkt op een os en vertegenwoordigt de sterkte en kracht van God. Alleen in God kunnen we sterkte en kracht vinden om dingen te doen. Gods woorden en Zijn kracht komen samen.

Je kunt dit vandaag misschien als symbolisch zien, maar ik geloof dat als we erin gaan wandelen, het profetisch gezien een grote impact op ons leven kan hebben dit jaar.

Toen ik voor dit jaar begon te bidden en leiding te zoeken, kwam steeds 2 Timotheüs 1,7 in me op waar staat: “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.”

Dus geen vreesachtige terughoudende geest, maar een van kracht, liefde en gezond oordeel en persoonlijke discipline.

2021 zal in het licht staan van Gods kracht uitgeoefend door zijn dienaren.

Profetisch inzicht in Europa vandaag (2020) en in 2021 (13.08.2020)

Wat ik God hoor zeggen over actuele gebeurtenissen.

Wat ik God hoor zeggen over de huidige gebeurtenissen is dat we ons in een tijd van onvermijdelijke verandering bevinden. Dit is geen storm die zal overwaaien en we gaan allemaal terug naar waar we mee bezig waren. Het is een wake-up call, een trekken aan onze comfortzones.

Het is een schudden die elk facet van de samenleving raakt en ons ertoe brengt het fundament waarop we bouwen te onderzoeken.

Aan het begin van het jaar (2020) gaf de Heer me Mattheüs 7,24 als hoofdvers voor het jaar. “Daarom is iedereen die deze woorden van mij hoort en ze in praktijk brengt (doet), als een wijs man die zijn huis op de rots heeft gebouwd.”

Het kost een storm om de sterkte van je fundering te bepalen en deze worden tot het uiterste op de proef gesteld. De onrust in de wereld is een teken van een slecht fundament.

De Heer heeft me vorig jaar (2019) al laten zien dat er veranderingen komen in de regeringsstructuren. Dat leiders van Naties zouden worstelen om hun zwakke fundamenten te compenseren door gevaarlijke concepten van regeren te introduceren die alleen maar verdeeldheid en strijd zullen veroorzaken. De burgerlijke onrust zal toenemen.

De situatie van het Coronavirus heeft er alleen maar toe bijgedragen dat de scheuren in die funderingen aan het licht kwamen en mensen zich realiseerden dat de wereld slecht voorbereid is op een dergelijke uitbraak. Overheidsagenda’s omvatten geen economische neergang op basis van een pandemie.

Aan het begin van het jaar (2020) liet de heer me een agenda zien waarin alle datums waren doorgehaald. Het stond vol met aantekeningen die wanhopig naast de doorgestreepte datums waren gekrabbeld. Het was een erg chaotisch gezicht, en het deed me beseffen dat er niets zou gebeuren wat gepland was en dat we uitgedaagd zouden worden om onze prioriteiten te onderzoeken.

De huidige gebeurtenissen zijn geen korte pauze in het systeem en dan “business as usual”. De wereld wordt tot in de kern uitgedaagd, vooral in het licht van regeringen die proberen de controle over te nemen.

Ik moest denken aan Psalm 33,10-11 “De HEER verijdelt de plannen van de naties; hij dwarsboomt de doeleinden van de volken. 11 Maar de plannen van de Heer staan voor eeuwig vast, de plannen van zijn hart van generatie op generatie.”

Ik hoor God zeggen dat we onze agenda’s moeten controleren en ervoor moeten zorgen dat ze zijn belangen vertegenwoordigen. Tegelijkertijd moeten we ons fundament controleren en ervoor zorgen dat het niet gecompromitteerd is door wereldse invloeden.

Ik hoor God zeggen dat we voor de gelegenheid moeten opstaan en Zijn kracht moeten demonstreren! Dat we ons niet moeten laten afschrikken door Covid-19 en de ingevoerde maatregelen. Dat we zijn agenda moeten volgen en met vertrouwen naar het nieuwe normaal moeten gaan.

De Heer liet me zien dat de stem van Zijn kerk gehoord zal worden en dat de stemmen die in de straten van onze naties worden gehoord, ook die van christenen zijn die opkomen voor hun geloof en bidden voor hun leiders.

Wat ik God hoor zeggen over Europa.

Ik hoorde de Heer zeggen dat de regeringsstatus van Europa ernstig op de proef zal worden gesteld en dat bepaalde landen binnen de unie zullen weigeren samen te werken. In plaats van eenheid zal het een jaar van verdeeldheid zijn. Er zal weer sprake zijn van “exits”.

Ik zag twee hoofden tegen elkaar beuken. Deze vertegenwoordigen twee naties die het tegen elkaar opnemen. Het zal een enorme opschudding veroorzaken, aangezien niemand ooit verwacht dat deze twee zullen botsen.

Er zullen geheime pacten worden gesloten tussen leiders van landen. Pacten die bedoeld zijn om hun zakken te vullen, maar God zal ze allemaal openbaren. Profeten zullen de gelegenheid krijgen om met regeringsfunctionarissen te spreken en hen inzicht te geven in huidige en toekomstige situaties.

De kerk zal de armen sluiten met degenen met hetzelfde geloof en geestelijke oorlog voeren om de geest van compromissen te breken die de kerk in een machteloze entiteit heeft veranderd. Deze inspanning reikt verder dan natuurlijke grenzen.

Ik zag profeten die het leven over de kerk begonnen te verkondigen, net zoals Ezechiël deed over de dorren beenderen.

Ik had 3 opeenvolgende dromen tijdens de maand juni van dit jaar (2021)

  1. Een uitstorting van Heilige Geest vuur. Een vuurdoop zal opstijgen en de kerk inhalen.
  2. Een poging van de vijand om ons van de baan te krijgen, zal van korte duur zijn. Er wordt ons misschien verteld om uit te stappen en gedwongen te gehoorzamen, maar we zullen weer op het goede spoor komen en doorgaan naar een glorieus einde.
  3. Contant geld zal moeilijk te krijgen worden. En de vijand is op zoek naar onze persoonlijke bezittingen om ze ons af te pakken.

Ten slotte liet de Heer mij zien dat christenen nieuwe bedrijven zullen opzetten en dat anderen hun contracten zullen heronderhandelen met gezegende resultaten. Promotie komt in onverwachte omstandigheden.

In tijden van economische neergang zullen we voorspoedig zijn en een voorbeeld worden van Gods economie.

Welke rol speelt de USA en Israël in deze boeiende tijd?

We weten dat deze twee landen nauw met elkaar verbonden zijn. Interessant genoeg delen ze ook dezelfde zorgen over de stabiliteit van hun land. De VS hebben net een turbulente tijd achter de rug met betrekking tot de verkiezingen, en Israël staat voor de vierde verkiezingen in twee jaar tijd.

Ondanks deze situatie heeft de Israëlische regering de afgelopen maanden (2020) de relaties met de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Marokko formeel genormaliseerd en een intentieverklaring ondertekend met Soedan – mede dankzij de tussenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het feit dat de VS haar ambassade in 2018 formeel naar Jeruzalem verhuisden, is ook een teken dat ze het als de hoofdstad van Israël zien, wat de Palestijnen natuurlijk helemaal niet paste. (Het was overigens Koning David die Jeruzalem tot hoofdstad maakte.)

In augustus 2019 hoorde ik de Heer zeggen dat vanaf 2020 een toename van haat jegens Israël zal worden gezien als nooit tevoren. Europese landen die neutraal zijn gebleven, kunnen dit niet langer doen. Europa zal tot handelen worden geroepen en dat zal ook gebeuren!

Hier zullen we grote verrassingen beleven. Ik zie dat de VS en Israël Europa langzaamaan overhalen om hun standpunt over Israël te heroverwegen en hun besluit te accepteren om Jeruzalem als hoofdstad te hebben.

Israël zal nog steeds veel in het nieuws zijn. Ik had de indruk dat een ontdekking op een gebied van wereldbelang haar positie in de wereld zou veranderen. Hierdoor ontstaan samenwerkingen die tot nu toe ondenkbaar waren

Geestelijke machten zullen aan het werk gaan om jaloezie te verspreiden onder de landen die een absolute haat tegen Israël hebben. Ze zullen proberen haar in diskrediet te brengen en andere landen aansporen haar de rug toe te keren.

Maar God zal haar bijstaan en bovennatuurlijke bescherming bieden. Ook de VS zullen hierin een grote rol spelen.

nl_NL_formalNL