Hier is hoe u onze kerk financieel kunt ondersteunen

Onze gemeente is bij de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), onder de naam “Levenskracht Gemeente”. Dit houdt in dat gevers/donateurs onder door de Nederlandse wetgeving gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor het aftrekken van hun giften van het belastbaar inkomen.

Bankrekening: NL16 RABO 0114 8765 76

Heeft u een speciale bestemming voor uw gift? Vermeld deze dan bij uw transactie.

Wilt u meer weten over onze kerk? Dat kan onder deze link: https://levenskracht-tilburg.nl/anbi/

nl_NL_formalNL