Door het jaar heen zijn een aantal mannen avonden ingepland. Dit doen we om het kameraadschap te vergroten en om te leren van elkaar. Meestal word er een typisch mannen thema behandeld en is er een activiteit die de meeste mannen aan zal spreken.

Soms is een mannen avond speciaal ingericht om iemand van buiten de kerk mee te nemen. Deze kun je herkennen aan de +1 die erachter staat in de agenda.