Wat voor soort kerk is de Levenskracht Gemeente?

De Levenskracht Gemeente  is een modern evangelische kerk. Dit houdt in dat we een oude boodschap op een moderne manier vertellen. Onze diensten zijn open en toegankelijk voor iedereen. Wij willen een kerk zijn die in de maatschappij staat, aansluitend op de belevingswereld van mensen om ze zo dichter bij God te brengen.

Hoe wordt de Levenskracht Gemeente geleid en gefinancierd?Arjan & Sandra Renes zijn de voorgangers van de gemeente. Ondersteund door de Sr. Voorgangers, John & Georgette Engel geven zij de leiding aan de geestelijke en praktische bedieningen in de Levenskracht Gemeente. De gemeente wordt gefinancierd door giften van mensen die zich betrokken voelen bij de Levenskracht Gemeente. Dat doen ze vrijwillig.

Hoe kan ik me aansluiten bij de Levenskracht Gemeente?Iedereen kan deelnemen aan de gemeente. Levenskracht is gebouwd op onderlinge relaties. Je wordt eenvoudig deel van de gemeente door deel te nemen aan de samenkomsten en het gemeenteleven.

SamenkomstIn elke samenkomst staat het volbrachte werk van Jezus Christus, en Gods genade en liefde voor u centraal. We verwachten altijd grote dingen van God en geloven dat Hij te allen tijde u wilt zegenen, genezen en vrij maken.

Dit zorgt voor een atmosfeer waarbij je gewoon jezelf kunt zijn in je expressie naar God of anderen.   “Voel je vrij want God houdt van je zoals je bent!”

KinderdienstTijdens de samenkomsten zorgen de enthousiaste kinderwerkers ervoor dat de kinderen op een speelse manier leren over de verhalen uit de Bijbel en de normen, waarden en principes die daarbij komen kijken, zodat ze straks in hun latere leven kunnen uitbloeien tot volwassen christenen met een levende relatie met onze God.

Wat kunt u verder bij ons verwachten?

Activiteiten voor mannen en vrouwen - Zoals de vrouwenavonden en sportactiviteiten voor mannen als ook activiteiten voor de hele gemeente.

Tieners – Een leuke groep met veel energie. Twee keer per maand komen ze samen om op een eenvoudige manier te leren wat God voor hun leven te betekenen heeft.

Bijbelstudie - Hier ligt de nadruk op het Woord van God en hoe deze in ons dagelijks leven van toepassing is.

Cursussen - Hier kunt u bijvoorbeeld leren hoe u Depressie en Afwijzing kunt overwinnen. Andere onderwerpen zijn:

- Hoe u de stem van God kunt horen
- Het geestvervulde temperament
- Gezonde en ongezonde Zielsbanden
- Een gezond huwelijk? Ja zeker!
- Alpha cursussen
- “Schoonheid voor As” Dit is een cursus voor mannen en vrouwen die verwaarlozing en/of misbruik (emotioneel, fysiek of seksueel) ervaren hebben.

Coach-Training - Hier kunt u leren andere mensen te helpen. Deze Training is gekoppeld aan de cursus “Schoonheid voor As”

Na de dienst is er nog gelegenheid om gezellig een kopje koffie of thee te drinken.

nl_NL_formalNL