Impact door levend geloof  

Zonder geloof kan God niet bewegen, daarom vinden we het belangrijk dat mensen opgebouwd worden in hun geloof, zodat er krachtige geloofsmensen ontstaan die impact hebben in de wereld om hun heen. Levenskracht is een levendige en moderne kerk. Onze diensten zijn open en toegankelijk voor iedereen. Wij willen een kerk zijn die in de maatschappij staat, aansluitend op de belevingswereld van mensen om ze zo dichter bij God te brengen.

Wat kunt je verwachten?

Op zondag. Als jij op zondag in onze dienst komt dan zul je zien dat het wellicht een beetje anders is dan je van een kerk gewend bent. Je zult een ontspannen sfeer en moderne manier van kerk zijn ontdekken. De dienst begint meestal met het zingen van een lied, daarna nemen we een moment om te bidden en een offer/gift te geven. Dan mogen de kids van 0 t/m 12 naar hun eigen Levenskracht Kids groep. Dan zingen we nog wat worshipsongs. Dit gebeurd in een vrije setting, er is niemand die raar opkijkt als jij een dansje doet voor de Heer o.i.d. Daarna kun je luisteren naar een inspirerende preek. Achteraf is er altijd tijd voor koffie/thee en fellowship.

Andere activiteiten. We hebben buiten de zondag nog heel veel dingen die we doen, dit kun je zien onder het kopje ‘Wat we doen’.

FAQ.

Hoe wordt Levenskracht geleid en gefinancierd?Arjan & Sandra Renes zijn de voorgangers van de gemeente. Ondersteund door de Sr. Voorgangers, John & Georgette Engel geven zij de leiding aan de geestelijke en praktische bedieningen in de Levenskracht Gemeente. De gemeente wordt gefinancierd door offer/giften/tienden van mensen die zich betrokken voelen bij de Levenskracht Gemeente. Dat doen ze uiteraard vrijwillig.

Hoe kan ik me aansluiten bij Levenskracht?Iedereen kan deelnemen aan de gemeente. Levenskracht is gebouwd op onderlinge relaties. Je wordt eenvoudig deel van de gemeente door deel te nemen aan de samenkomsten en het gemeenteleven.

Wat is schoonheid voor as?Dit is een cursus voor mannen en vrouwen die verwaarlozing en/of misbruik (emotioneel, fysiek of seksueel) ervaren hebben. Een diepgaande innerlijke genezingscursus ontwikkeld en geleid door Ps. Georgette Engel. Er worden ook coaches opgeleid die meehelpen in de cursussen. Op https://schoonheidvooras.com vind je meer informatie. 

Wat is Basics en Next?Wanneer je tot geloof komt heb je een fundament nodig, dit fundament leg je met het volgen van ‘Basics’. Je leert er o.a. over Gods plan, het evangelie, hoe je je bijbel leest en hoe te bidden. De cursus duurt ± 8 avonden en is zeer aan te raden als je zoiets nog nooit hebt gevolgd. De ‘Next’ gaat een stap verder en kun je volgen als je meer wilt, verdieping in je geloof en toewijding in je volgen van God. Je leert er o.a. hoe je een echte discipel kan zijn, hoe je autoriteit kunt nemen, hoe je voor zieken bidt en hoe je je roeping kunt ontdekken. De cursus duurt ± 10 avonden en is zeer aan te raden als je uitgedaagd wilt worden in je geloof.

Heeft Levenskracht een ANBI status? Jazeker, Sinds juli 2015 staat Levenskracht  ingeschreven als “Levenskracht Gemeente” bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63855712. Onze gemeente is bij de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), onder de naam “Levenskracht Gemeente”. Dit houdt in dat gevers/donateurs onder door de Nederlandse wetgeving gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor het aftrekken van hun giften van het belastbaar inkomen.

Kan ik me laten dopen? Natuurlijk kun jij je laten dopen bij Levenskracht, je krijgt dan eerst een avondje dooponderwijs en kunt je dan opgeven voor de eerstvolgende doopdienst.

Wat is profetie? In het oude testament waren er al profeten die eigenlijk in opdracht van de Heer lieten zien aan het volk wanneer het in zonde gevallen was en wat er zou gebeuren als het zich niet bekeerde. Zo gaf God hun een kans om alsnog het goede te kiezen en in Zijn wegen te wandelen. In het Nieuwe testament en ook nu nog zijn er ook profeten. God gebruikt deze profeten eigenlijk voor een soortgelijk iets, namelijk om mensen, groepen mensen en zelfs landen richting, vermaning en/of bevestiging te geven, zodat ze ook in volheid kunnen wandelen in de wegen van de Heer. Wil je meer weten over profetie? Check dan https://johnengel-propheticinsight.com 

 

nl_NL_formalNL