• Jul2021

  A time of transition

  29 July 2021

  We are on our way to our destiny. Transition is the process that takes us there. A transition period is needed to move us slowly but surely from the old to the new. Just as the Israelites experienced in the desert. And most of the time a transition feels that way too, like...

 • A new opportunity...

  1 July 2021

  I believe we are in a time where we are going to be newly positioned. Sometimes a violent shaking is needed to get us out of our routine. The place where we expect to find everything and where not much faith is required. I feel like God will...

 • Jun2021

  Abba Father...

  24 June 2021

  Fathers are asked to lead. If we look to Jesus as our example, it can only mean one thing: the man is supposed to follow the path of a servant leader. Matthew 20:25-28 "But Jesus called them to Himself and said, “You know that the rulers of the Gentiles lord it over them...

 • Wij leven in een tijd waar wij op moeten staan in de kracht van Gods Geest. De ware kerk moet niet gezien worden als een instituut van religie, maar als een van kracht! Sinds de uitstorting van de Heilige Geest hebben we een aantal belevenissen gehad waar de kracht van...

 • Apr2021

  Toen ik 2 Timotheüs 1,7 als hoofdvers voor dit jaar kreeg, werd me duidelijk waar God wil dat we ons op gaan focussen. Hier staat: “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.” Dus geen vreesachtige terughoudende geest, maar een van...

 • Eindelijk vrij!

  8 April 2021

  De Paasboodschap is een boodschap van verlossing. Loskomen uit de slavernij, of wat dan ook dat je gevangenhoudt. Voor de Israëlieten betekende bevrijding het loskomen van Egypte en volledig op God vertrouwen voor hun toekomst. Maar loskomen was geen gemakkelijke stap, want de vijand wilde ze niet laten gaan. God...

 • Mar2021

  Wat verspreiden wij?

  29 March 2021

  Zelfs in tijden van pandemie is het belangrijk om ons te concentreren op Jezus en de overwinning die Hij voor ons heeft behaald. Als discipelen van Jezus willen we zoveel mogelijk mensen besmetten met de liefde van de Heer om ook voor hen de overwinning mogelijk te maken. 2 Korinthiers...

 • Niet lang geleden heeft God me laten zien dat we op het hoofdspoor moeten blijven en niet op een zijspoor moeten komen te staan. Ik merk hoe de vijand mensen op een zijspoor zet. Hoe hij het lichaam aanvalt om het uit te schakelen. Hij grijpt de zwakke delen aan,...

 • Een paar weken geleden werd mij gevraagd wat het perspectief van de gemeente tijdens deze pandemie zou moeten zijn. Sommigen zullen zeker zeggen dat ze vanwege de huidige situatie helemaal geen toekomstperspectief hebben. Anderen laten het er gewoon op neerkomen. Wat gebeurt, gebeurt. Maar kunnen we het daar als gemeente...